Home » Základy sémiotiky 1 by Vít Gvoždiak
Základy sémiotiky 1 Vít Gvoždiak

Základy sémiotiky 1

Vít Gvoždiak

Published
ISBN :
108 pages
Enter the sum

 About the Book 

Základy sémiotiky 1 se pokoušejí představit sémiotiku jako určitý proud existující na rozhraní vědy a metodologie. Představují nejzákladnější termíny a koncepce, s nimiž moderní sémiotika pracuje. Za výchozí bod považují sémiózu, kterou na jednéMoreZáklady sémiotiky 1 se pokoušejí představit sémiotiku jako určitý proud exis­tující na rozhraní vědy a metodologie. Představují nejzákladnější termíny a kon­cepce, s nimiž moderní sémiotika pracuje. Za výchozí bod považují sémiózu, kterou na jedné straně vztahují k obecnější problematice orientace organismu v prostředí (Umwelt) a také otázkám komunikace. Na straně druhé sémiózu vztahují k hypostazovaným jednotkám sémiosféry, znakům. Věnují se podstatě znaku, jeho základním charakteristikám, principu oddělitelnosti a principu ka­tegorizace, typologii znaků a znakových modelů. Pozornost zaměřují také na problémy podobnosti a soumeznosti ve vztahu k symboličnosti a arbitrárnosti. V průběhu výkladu odkazují na etablované autority (Ferdinand de Saussure, Charles Peirce, Charles Morris, Thomas Sebeok, Umberto Eco &c.) a pokoušejí se výběrově představit jejich teorie.